Bor du på en forblæst bakketop på landet? Så kan det være at der rent faktisk blæser tusindekronesedler forbi dit hus hver eneste gang det blæser lidt.

For hvor det hidtil har været forbeholdt store investorer at opsætte vindmøller, er der med de senere års stigende elpriser og billigere møller blevet god forretning i at opsætte små husstandsmøller. På nøjagtigt samme måde som solcellerne vinder frem overalt i villakvarterne er der også stor stigning af husstandsvindmøller i landområder.

Regler for husstandsvindmøller

For hvor der ikke gælder regler for opsætning af solceller, skal du ved opsætning af en husstandsvindmølle sørge for at møllen overholder de gældende regler. Blandt andet kan du ikke lige opsætte en husstandsvindmølle i et villakvarter, og bor du på landet skal du også indhente en landzonetilladelse for at få lov til at opsætte møllen. Det vil også kunne komme på tale at der skal arrangeres nabohøringer og lignende. Dog er der for det meste ikke store problemer med at opnå godkendelse til en husstandsvindmølle, hvis du bor langt fra nærmeste nabo.

[box type=”info” style=”rounded”]Bor du i bymæssig bebyggelse? Så er solceller et godt alternativ til husstandsvindmøller[/box]

For at kunne deltage i den såkaldte nettomålerordning hvor møllen tilsluttes og fratrækkes dit eget elforbrug må den heller ikke overstige 6 kW i effekt.

På samme måde som solcellerne sker afregning af strøm fra husstandsvindmøller efter nettomålerordningen. Der opsættes altså en måler der kan måle forbrug begge veje – Eller der kan opsættes to separate elmålere, hvor man så udregner forbruget ved at finde forskellen af de to målere.

Horisontale og vertikale husstandsvindmøller

De vindmøller vi kender fra landskabet er typisk horisontale vindmøller – Det er vindmøller der består af en nacelle med vingerne monteret foran, typisk 3 ad gangen. Lidt på samme måde som et propelfly. Det skyldes at netop det design er det mest energieffektive, man får simpelhen mest energi ud af vinden på den måde.

På det seneste har der vist sig en stor interesse for vertikale vindmøller. De ser lidt anderledes ud end traditionelle vindmøller, og roterer om en lodret akse. Det har især en betydning for belastningen på nav og aksler, som ikke belastes på samme måde som ved de traditionelle vindmøller. Dog er effekten af de vertikale husstandsmøller stadig ringere end de horisontale.

Hvad koster en husstandsvindmølle?

Prisen varierer meget, alt efter hvilken mølletype du ønsker at opsætte – samt selvfølgelig hvor stor effekt møllen skal have. Men en lille husstandsvindmølle til produktion til eget forbrug kan opsættes for mellem 150.000 og 200.000 – alt efter effekt, mølletårn og type.

Vil du vide mere om husstandsvindmøller?

Vil du vide mere om investering i husstandsvindmøller? Så kan du læse mere på nedenstående links:

  • Folkecenter for vedvarende energi – Forskning mv. i husstandsvindmøller

 

 

Category : El

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *