Ifølge en ny rapport, vil brændeovnen som vi kender den snart uddø – Ihvertfald når det gælder nye huse og huse der reguleres efter det bygningsreglement der træder i kraft i 2015.

De brændeovne vi bruger i dag er nemlig alt for store – og alt for ineffektive, når det gælder at leve op til nutidens krav til effektivitet, udledning og ikke mindst sundhed for dem der bor i huset – og omkring det.

Ulempen ved vores brændeovne er, at de typisk er alt for store til de huse de skal opvarme. Fremtidens brændeovne er ikke på mere end 1 til 2 kW, og vil arbejde effektivt sammen med husets ventilationssystem, hvis de skal have en chance for at overleve i fremtidens byggeri.

Problem med indeklimaet

Også for husenes beboere giver de mest solgte brændeovne i dag problemer. Især i huse der har mekanisk ventilation, som rigtig mange jo har. Et typisk ventilationsanlæg arbejder med et lille undertryk i huset. Hvis man så installerer en brændeovn, vil der blive suget røggasser baglæns gennem brændeovnen – med store sundhedsskadelige konsekvenser for husets beboere.

Allerede i dag er der store problemer med udledning af forurening i form af partikler fra brændeovne. Faktisk er der ofte mere forurenet i et dansk villakvarter end der er på de største københavnske veje når aftenfrosten sænker sig. Så bliver der nemlig for alvor fyret op i brændeovnene rundt omkring, med store udledninger af kræftfremkaldende partikler til følge.

I undersøgelsen, der er foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser, anbefaler man ligefrem at fremtidens brændeovne har deres helt eget seperate luftsystem – således at indsugning og aftræk til røggasser bliver helt isoleret fra husets indeluft.

Fremtidens brændeovne skal gemme varme

DMU opfordrer også til, at der udvikles mindre brændeovne, som i højere grad kan lagre varmen. Hvor den mindste brændeovn på markedet i dag er på omkring 3 kW, foreslår DMU brændeovne på helt ned til 1 kW, som så samtidig kan sende varmen ind i et lagersystem, på samme måde som det er kendt fra fjernvarmeværkernes lagertanke, hvor varmt vand til mange timers drift kan gemmes.

Faktisk mener DMU slet ikke, at der bliver plads til brændeovne i fremtidens huse – På grund af bedre isolerede huse og mere effektive varmekilder som jordvarme, fjernvarme eller kondenserende naturgaskedler er brændeovnene mest til hygge – og så er en DVD med et lejrbål måske sundere for indeklimaet.

Hvad mener du – Er der brændeovne i nye danske huse om 5 år?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.